En sikkerhedsvagt kan være
nødvendig i mange forskellige
situationer, benævnelsen
sikkerhedsvagt er bred, og dækker over en række af funktioner.
A-One Security udsender
Alarmpatrulje, når vi får en
henvendelse herom via
kontrolcentral, eller direkte fra en kunde.

Tilbydes til opgaver, hvor hundens sanser kan benyttes til afsøgning/kontrol af områder, og hvor hundens evner kan virke præventivt.

Svind er et stort problem for mange forretninger og virksomheder.
Svindetomfatter mange områder, f.eks. tyveri, fejl i leverancen, tab, ødelagte varer m.m.

Velkommen til A-One Security

A-One Security Service ApS. er en innovativ, professionel firma der yder hightech sikkerhedstjenester.
Vi er stolte af at overholde kundens krav og give gode råd og gennemprøvede løsninger.

Vores personale har stor erfaring inden for alle sikkerheds områder af sikkerhedsbranchen, fra statisk bevogtning til adgangskontrol. Serviceniveauet er af afgørende betydning for os, lige fra den første sikkerhedsinspektion høring og vurdering til gennemførelsen af en brugbar og billig sikkerhedsløsning.